Welkom

Welkom bij ‘Energie-ling’! Deze benaming staat voor ‘energie’ enerzijds: wat ieder mens uitstraalt, waaruit we bestaan en anderzijds uit ‘gie-ling’ (healing/heling): het genezend proces.

Mijn naam is Kitty en ik ben afgestudeerd met een bachelordiploma in sociaal- agogisch werk. Een studie die me veel inzicht bood in de psyche van de mens. Omwille van eigen fysieke kwaaltjes en deze van mensen rondom mij raakte ik al snel geïnteresseerd in alternatieve geneeswijzen die het lichaam als een holistisch geheel benaderen en duiden op de samenhang tussen lichaam en geest. Ik volgde hiervoor verschillende opleidingen en workshops waaronder: chakra therapie, ayurvedische massages, moxa-therapie, energetisch consulent, meridiaan en elementenleer, heling met edelstenen, cupping therapie,…

Als de geest invloed heeft op het lichaam, dan heeft het lichaam ook invloed op de geest. 

Het is opvallend hoe hoog de stresslevels bij mensen zijn in onze huidige (veeleisende) maatschappij. Wetenschappelijk alsook energetisch is het bewezen dat stress één van de grootste boosdoeners is om je gezondheid zowel fysiek als geestelijk te belemmeren. Ik wil me dus richten op datgene waar bij velen de vraag het hoogst is, een nood die tegenwoordig als een luxe beschouwd wordt: ontspanning en zelfbewustwording.

Leg even je drukke agenda naast je en kom volledig herbronnen en kies voor jezelf zonder schuldgevoel. Creëer en behoudt een gezonde geest in een gezond lichaam, daaruit volgt oprecht geluk en zelfliefde.

‘To keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clean.’ Buddha (563BC-483BC)‘Take care of your body, it’s the only place you have to live in.’‘Love yourself enough to live a healthy livestyle.’‘A healthy mind needs a healthy body and visa versa!’